Hvordan kan man sammenligne a-kasser?

Langt de fleste danskere har en a-kasse i dag. Man kan selvfølgelig have forskellige holdninger, men mange er enige om at der i bund og grund er tale om en forsikring i stil med så mange andre. Som følge heraf tænker man nok ikke så meget over det til daglig – det skal helst bare fungere, hvis uheldet en dag skulle være ude. Derfor kan det nok virke forvirrende, hvis man oplever at kolleger, venner eller familie pludselig begynder at snakke om hvor man egentlig bør stå dækket henne og hvorfor, for hvad kan man overhovedet gå ind at sammenligne på?

Først og fremmest er det vigtigt at huske på, at alle arbejdsløshedskasser i dag opererer ud fra det samme overordnede regelsæt, som staten har fastlagt. Dette betyder vigtigst af alt at den basale dækning er ens alle steder – man har som udgangspunkt ret til den samme dagpengesats (naturligvis reguleret af ens løn), såfremt man opfylder beskæftigelseskravet, og man har krav på at blive hjulpet videre i arbejde igen. Det spiller derfor ingen rolle hvor meget man betaler for sin dækning, som flere går og tror. Man får nemlig det samme udbetalt uanset hvor man er dækket.

Forskellene på én a-kasse og en anden

Det kan derfor sagtens tænkes at mange danskere bliver forvirrede, hvis de bliver stoppet på gaden eller til en messe af repræsentanter for en helt bestemt a-kasse, som gerne vil give én et tilbud. Måske bliver man endda også ringet op af nogen, der tilbyder et gratis tjek af forsikringer og dækning. Det forholder sig nemlig sådan, at nok er de grundlæggende faktorer ens, men der kan alligevel være penge at spare eller flere fordele at få. Nogen er nemlig en hel del billigere end andre, men tilbyder måske andre produkter eller tillægsforsikringer.

En god ide er således at overveje hvad man egentlig lægger mest vægt på i sin a-kasse. Er det selve prisen, eller betyder det mere at man står sammen med sin faggruppe? Vil man gerne være dækket hos dem, der statistisk set er de bedste i Danmark til at finde nyt arbejde til sine medlemmer, eller er det muligheden for at tegne en ekstra forsikring, såsom en lønsikring, til en fornuftig pris og dækning, der trækker mest? Der er ingen rigtige eller forkerte svar her, men bliver man stillet overfor valget, skader det aldrig at vide noget om disse ting. Sælgere og repræsentanter for de forskellige arbejdsløshedskasser kan være meget behjælpelige her, men vil naturligvis oftest forsøge at trække én i retning af dem, de selv kommer fra.

Få mere at vide om hver a-kasse

Konkurrencen har været stor blandt de enkelte arbejdsløshedskasser de seneste par år, og det lader til at fortsætte i den nærmeste fremtid. Alle bør dog huske på at der er absolut frit valg i dagens Danmark, og man kan derfor sammenligne tilbud på kryds og tværs som det passer en, og dernæst vælge lige hvad man har lyst til. Afhængig af ens konkrete faggruppe kan det dog godt variere hvor højt sammenhold og solidaritet vægtes, men der er må aldrig opleves tvang.

Er du derfor nysgerrig efter at vide om dine behov bliver dækket af din nuværende forsikring, skal det altid stå dig frit at tage en tur på nettet og læse lidt mere om hvad hver enkelt arbejdsløshedskasse opererer med af dækning og fordele. Herefter kunne næste skridt være at bede om et opkald fra én eller flere med et konkret tilbud, inden man beslutter sig for noget. Så længe man føler sig tryg og at man får noget for pengene, er der intet andet der behøver at betyde noget.